Hitler despre Rudolf Steiner

După încheierea Primului Război Mondial în 1918, s-au purtat tratative între Antanta și Puterile Centrale (acestea din urmă fiind învinse în conflictul care dusese la pierderea a milioane de vieți). Ministrul de Externe al Germaniei în 1920-1921, Walter Simons, a condus negocierile la Londra, cu privire la mărimea plăților de compensare pentru război.

În această perioadă Simons s-a întâlnit cu Emil Molt, fondator al primei școli Waldorf, cu care a purtat discuții care l-au familiarizat cu Organismul Social Triplu-structurat. Această concepție era încercarea lui Rudolf Steiner de a introduce o nouă formă de organizare socială, după ce vechea formă condusese la catastrofa războiului.

Hitler asociază această concepție cu evreii (de care nu era legată în niciun fel) încercând prin aceasta să o denigreze. Următorul extras din articolul lui Adolf Hitler din “Völkischen Beobachter” (Observatorul Popular) face referire la demersurile lui Simons:

“Trebuie să stabilim că este o înșelare vădită a poporului german, dacă se pretinde despre Guvern că Simons ar fi respins. Fapt este că Simons s-a declarat gata să accepte Dictatul de la Paris pentru 5 ani, și prin asta practic pe vecie. Trebuie indicată realmente monstruoasa impertinență dacă acest domn Simons – care nu este un om plin de milostenie divină de la mișcarea din 1848, ci un angajat al poporului german – și-a arogat pronunțarea cu privire la faptul că poporul german nu ar putea să-și aprecieze corect capacitatea de efort. Este posibil ca Simons să poată s-o facă într-adevăr mai bine, fiindcă omul pare să fi apreciat întocmai capacitatea de efort a poporului german. În decursul problemelor de la Londra au apărut gradual circumstanțe însoțitoare pline de mister, după care nu e doar oportun, ci până la urmă necesar, să-l supraveghem pe acest domn ministru, prieten intim al gnosticului și antroposofului Rudolf Steiner, adept al Triplei structurări a Organismului Social și cum s-or mai fi numind aceste metode pe deplin evreiești de distrugere a constituției spirituale normale a popoarelor, dacă nu cumva aspectul său anost, conform părerii lui Lloyd George, este cu adevărat doar consecința lipsei de spirit, ori dacă este larva în spatele căreia se ascunde altceva. (…)

Polonia va ocupa Silezia Superioară. Germania se va răscula. Franța amenință în cazul unei opoziții germane cu ocuparea regiunii Ruhr, iar apoi domnul Simons, omul cu un aspect anost prostesc, va reprezenta iarăși poporul german, după cum este de părere domnul Lloyd George. Apoi ne va avertiza acest prieten al Germaniei și al lui Rudolf Steiner că noi, pentru a păstra regiunea Ruhr, să cedăm totuși mai degrabă Silezia Superioară, căci Silezia Superioară exploatează 43 de milioane de tone de cărbune, în timp ce regiunea Ruhr 115 milioane de tone, și astfel va fi iar înduplecat, ca și poporul nostru părăsit de Dumnezeu și de rațiune, ca nu cumva – pentru numele lui Dumnezeu – să fie vreo opoziție serioasă, ci doar liniște și prudență, obișnuitul strigăt de luptă al leilor de prin ziare sau Levi. Vom renunța apoi la Silezia Superioară pentru pace, pentru liniște și pentru păstrarea regiunii Ruhr, iar peste șase luni prin cine știe ce prilej vom pierde totuși regiunea Ruhr, înconjurați de râsetele homerice ale întregii lumi. Domnul Simons se va uita prostește după, ca și înainte. Așa cum spune totuși Lloyd George: ‘Este lipsit de spirit.’

Iar acesta este unul din principalele motive ale dezarmării poporului german. Problema e această stare fără apărare și nu locuitorii bavarezi. Și de aceea protestăm noi împotrivă și nu pentru motivul insultării unui oraș de provincie.

Și care este forța motrice din spatele tuturor acestor drăcii? Evreul! Prieten al doctorului Rudolf Steiner, al prietenului Simons, al celor ‘lipsiți de spirit’.”

Interesant este că, într-o conferință ținută la Dornach pe 22 aprilie 1921, Rudolf Steiner răspunde unor astfel de acuze:

“Vedeți, într-o revistă care este în mare parte expresia unei opinii publice foarte răspândite, găsim în ultimul număr cum se face opoziție la ceea ce e politica lui Simons. Firește că știința spirituală antroposofică, ca și Tripla-structurare socială, au tot atât de puțin de-a face cu politica lui Simons. Dar astăzi sunt aruncate împreună, dintr-un puternic spirit al neadevărului, știința spirituală antroposofică și politica lui Simons. Se știe ce se obține cu astfel de lucruri, și se vor obține multe.

Și se exprimă ceva din întreaga mocirlă mincinoasă, când trebuie să citești o astfel de frază, care apare între ghilimele în această revistă, urmărindu-se caracterizarea lui Simons: «El este elevul preferat al teosofului Steiner, care i-a prorocit un mare viitor, se sprijină puternic pe evanghelia Triplei-structurări sociale, fiind însă prin originea sa din Wuppertal și un creștin cucernic.»

Iată, câte cuvinte, atâtea minciuni! Nu spun: câte propoziții, atâtea minciuni, ci spun în mod conștient: câte cuvinte, atâtea minciuni sfruntate – cu excepția ultimei propoziții -; în primele propoziții se minte în fiecare cuvânt: «El este elevul preferat al teosofului Steiner, care i-a prorocit un mare viitor, se sprijină puternic pe evanghelia Triplei-structurări sociale» – până aici firește că totul e minciună! – «fiind însă prin originea sa din Wuppertal și un creștin cucernic.»”

(Rudolf Steiner, Perspective ale evoluției umanității, conferința a VII-a)

În 1939, la 14 ani după moartea lui Rudolf Steiner, Martin Bormann (aflat în conducerea Partidului Nazist) trimitea o scrisoare secretă, “În legătură cu Rudolf Steiner”, către însărcinatul lui Adolf Hitler cu educarea spirituală și conceptuală a Partidului Nazist (Hitler era deja “Führer”-ul Germaniei), scrisoare care cuprindea următoarele fraze:

“În această privință Führer-ul a decis: membrii Socității Antroposofice trebuie tratați asemeni apartenenților de loje. Sunt chiar mai periculoși decât cei care aparțin de loje, fiindcă molipsesc cu ideile lor mult mai mulți oameni. Dacă vreun măturător ar fi membru al Societății Antroposofice, acest lucru nu contează prea mult. Dar în Partid sau în Wehrmacht (forțele armate) Führer-ul nu dorește să aibă membri ai Societății Antroposofice. (…) ” semnat Bormann

Citate preluate din articolul lui Arfst Wagner din Flensburger Hefte, Mai 1991.

Advertisements
This entry was posted in raport. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s