Vaccin împotriva vieții spirituale

Organizațiile de putere din lume par să lucreze de multă vreme la introducerea unui vaccin care să inhibe așa-zisa „genă a divinității”, sub pretextul combaterii fundamentalismului religios la anumite populații. Folosindu-se de un virus cu transmitere pe cale respiratorie, s-au testat inițial 600 de variante care să reducă activitatea acestei gene, a cărei eliminare totală s-a dovedit a fi letală.

 
Numele proiectului este FunVax (Vaccinul Anti-Fundamentalism). Să ne reamintim că Rudolf Steiner a avertizat încă de acum un secol asupra acestui pericol:
 

Dar spiritele întunericului se află pentru aceasta între noi, ele sunt aici. Trebuie să ne menținem treji pentru a observa unde ne întâmpină, astfel încât să dobândim concepții despre unde pot fi găsite. Căci va fi cel mai periculos lucru în viitorul apropiat să te predai inconștient influențelor care sunt totuși acolo. Fie că omul le cunoaște sau nu, acest lucru nu face nicio diferență pentru realitatea lor.

Înainte de orice, însă, se va pune problema pentru aceste spirite ale întunericului de a aduce confuzia, de a duce într-o direcție greșită ceea ce se răspândește pe Pământ, și în care pot să acționeze profund, în direcția adevărată, spiritele luminii. Am indicat deja o asemenea direcție eronată, care aparține de cele mai paradoxale lucruri. V-am arătat că se vor dezvolta în mod firesc trupurile omenești, astfel încât în ele să-și găsească loc anumite calități spirituale, dar simțul materialist, ce se va răspândi tot mai mult sub îndrumarea spiritelor întunericului, va lucra împotriva acestora, va lupta împotrivă cu mijloace materiale. V-am spus că spiritele întunericului își vor inspira purtătorii, oamenii în care vor locui, să găsească chiar un vaccin, pentru ca, deja din fragedă tinerețe, prin mijlocul ocolit al corporalității, să fie dată afară înclinația spre spiritualitate. Așa cum se vaccinează azi trupurile împotriva unui lucru sau a altuia, așa se vor vaccina în viitor copiii cu o substanță, care poate fi în mod cert produsă, astfel ca prin acest vaccin oamenii vor deveni imuni la a mai dezvolta din ei înșiși neroziile vieții spirituale, „nerozii” bineînțeles din perspectiva materialistă.

 
(Din Rudolf Steiner, Prăbușirea spiritelor întunericului, Conferința XIII, 17 octombrie 1917)

 
Această prezentare în limba engleză, datată 13 aprilie 2005 și filmată după toate probabilitățile de Pentagon, explică mai multe:

 

Un document din 2007 indică după mijloacele științei actuale cum se inhibă gena VMAT2 – Quarterly FunVax Review.

Mai multe informații se pot găsi și aici:
FunVax Fundamentalist Vaccine

Advertisements
Posted in raport | Leave a comment

Invențiile lui John Keely

Poate știți deja că Keely a inventat un motor care funcționa doar dacă el era prezent. Aceasta nu a fost deloc o înșelătorie. Keely avea în el această forță care, țâșnind din suflet, poate pune mașinile în mișcare. O forță activă care nu poate fi altfel decât morală, iată ideea viitorului. Este forța cea mai importantă care va trebui să impregneze întreaga cultură, dacă se vrea să se evite distrugerea ei. Ceea ce este moral și ceea ce este mecanic va trebui să se întrepătrundă, căci mecanica nu va fi atunci nimic fără elementul moral.

Ne găsim chiar astăzi la această graniță. În viitor, mașinile nu vor mai avea ca forță motrice apa sau aburul, ci o forță spirituală, moralitatea spirituală. Această forță este simbolizată de Tau iar în mod poetic de imaginea Sfântului Graal.

Oamenii nu mai depind de darurile oferite liber de natură, ci știu să modeleze și să transforme natura. Ei au devenit maeștri artizani care fasonează materia neînsuflețită. În aceeași manieră, ei vor deveni făuritorii regnului viu.

(Rudolf Steiner, Legenda templului și legenda de aur, conf. 20)

Posted in raport | Leave a comment

Distrugerea pădurilor din România

Unul din principiile cele mai profunde ale ocultismului, întemeiat pe marea lege a analogiilor, este că Natura ne dezvăluie ceea ce se întâmplă în noi.

Rudolf Steiner, Esoterismul Crestin, conf. 3

Ce ne arată furtul pădurilor din țara noastră? Ceea ce se întâmplă, de fapt, în sufletele noastre: suntem dispuși permanent să ne furăm căciula unul altuia, să luăm și ceea ce nu ne aparține, mai ales dacă e al statului (adică tot al nostru).

Holzindustrie Schweighofer doar proiectează asta, la scară enormă: Ia să vă furăm noi pădurile, să zicem că toate sunt în regulă și noi funcționăm doar cu lemn legal. Legal sau ilegal, dar prin intermediari, taie și fură totul, pentru că nici noi, românii, nu vrem să ne schimbăm. Și Natura ne arată asta!

Posted in raport | Leave a comment

Rudolf Steiner despre legea corectitudinii politice

Cea mai mare parte a omenirii va fi sub influența Americii, a Vestului, și aceasta se împotrivește unei alte evoluții. Ea se împotrivește acelei evoluții care astăzi se arată mai întâi în chip idealist, care se arată în începuturile ei simpatice. Se poate spune: Prezentul încă stă destul de bine față de ceea ce va veni, când evoluția vestică își va arăta tot mai mult florile. Nu va dura deloc mult, după ce se va trece de anul 2000, până când va veni din America nu o interdicție directă, ci un fel de interdicție, o lege care va avea ca scop să reprime întreaga gândire individuală.

(Rudolf Steiner, 04.04.1916, Prezentul și trecutul în spiritul uman)
Posted in raport | Leave a comment

Constrângerea maselor

Pentru a se ajunge la asta, se vor purta războaie sângeroase și altele care vor avea loc ca războaie economice, ca războaie pentru exploatare, ca afaceri bănești și industriale, ca subjugări prin care se va putea din ce în ce mai mult, de fapt, să se pună mase de oameni în mișcare prin anumite planuri, să fie pur și simplu constrânse. Individul va căpăta tot mai multă putere asupra anumitor mase de oameni. Căci drumul evoluției nu este acela prin care devenim mai democratici, ci prin care devenim brutal oligarhici, prin faptul că individul va căpăta tot mai multă putere.

Rudolf Steiner, 23.12.1904
Posted in raport | Leave a comment

Raportul față de Maitreya Buddha

Ce facem noi, acum, dezvăluind ştiinţa spirituală? Facem exact ceea ce învăţăturile orientale au anuntat în mod atât de clar când Bodhisattva, ca fiu al regelui Suddhodana, s-a înălţat la demnitatea de Buddha: Învătăturile orientale erau foarte clare în privinţa faptului că următorul Bodhisattva, care va deveni şi el un Buddha, va avea rolul să răspândească pe Pământ învăţăturile care urmau să vestească în modul cel mai corect pe Hristos oamenilor. Astfel, acest Bodhisattva care a urmat lui Buddha, care s-a incarnat în Jeshu ben Pandira şi care se va mai incarna, în continuare, a devenit propovăduitorul impulsului lui Hristos. Legenda ne prezintă acest lucru foarte limpede în povestea lui Balaam şi Iosafat. Aşa cum am mai spus, în această poveste Balaam, care este un propovăduitor creştin, îl instruieşte pe Iosafat, care este Bodhisattva. Doctrinele oculte orientale îl consideră pe acest Bodhisattva ca pe Cel-ce-aduce-binele: Maitreya Buddha. Iar noi ştim, pe baza cercetărilor întreprinse în domeniul spiritual, că Maitreya Buddha va avea o forţă a cuvântului atât de mare, încât oamenii contemporani nici nu şi-o pot imagina. Astăzi se poate vedea în devenirea lumilor superioare, prin clarvedere, cum va propovădui Maitreya Buddha peste trei mii de ani. Am putea reda multe din învăţăturile sale prin desene simbolice. Noi nu ne găsim încă în posibilitatea de a face acest lucm, pentru că omenirea nu este, în prezent, suficient de avansată pentru a putea pronunţa asemenea cuvinte, aşa cum le va rosti Maitreya Buddha.

(Rudolf Steiner: Crestinismul esoteric si conducerea spirituala a omenirii GA 130: Conferinta 3)

Posted in raport | Leave a comment

Rudolf Steiner despre Cinema

Pe vremea lui Steiner televiziunea, PC-ul nu erau încă inventate, însă desigur că lucrurile spuse despre cinema pot fi extinse și spre alte mijloace media:

Nu luaţi cele spuse azi de mine în sensul agitatoric, ci în sensul a ceva care vrea să exprime realitatea actuală. Omul trebuie, desigur, să trăiască în timpul său, şi să trăiască cu timpul său, iar atunci când se caracterizează ceva prin aceasta nu trebuie să respingă tot ce nu se conformează acelei caracterizări. Dar trebuie creată o contragreutate.

În prezent, este natural că lumea se află în faţa impulsurilor care conduc la materialism. Acest lucru nu poate fi oprit, căci înclinaţia spre materialism este strâns legată de nevoile profunde ale timpului nostru. Dar o contragreutate trebuie să fie creată. Vreau să spun că toate forţele au ca scop orientarea omului spre introducerea şi fixarea sa cât mai durabilă în materialism. Acest lucru nu poate fi oprit; el ţine de fiinţa celei de a cincea epoci postatlanteene. Dar contragreutatea trebuie să fie creată.

Un mijloc important de a forţa omul să pătrundă în materialism este ceea ce abia este observat din acest punct de vedere: cinematograful. Nu există un mijloc mai bun de educare în materialism decât cinematograful. Căci ceea ce se vede la cinematograf nu este adevărul aşa cum îl vede omul. Numai o epocă care are atât de puţin noţiunea adevărului ca cea care adoră adevărul ca pe un idol în sensul materialismului poate crede că cinematograful este un adevăr. O altă epocă ar reflecta dacă omul umblă pe stradă ca la cinematograf; şi atunci când întreabă: Ce-ai văzut? – ar reflecta dacă are cu adevărat în imagine lucrul aşa cum i-l înfăţişează cinematograful.

Întrebaţi-vă: „Este ceea ce aţi văzut pe stradă mai apropiat de imaginea imobilă pe care o realizează un pictor sau de imaginea fremătândă, scânteietoare a cinematografului?” Dacă vă întrebaţi cinstit, veţi spune: Ceea ce pictorul vă redă în repaus seamănă mult mai mult cu ceea ce vedeţi pe stradă.

Din această cauză însă, în timp ce omul stă în faţa pânzei cinematografului, ceea ce-i oferă cinematograful nu se cuibăreşte în capacitatea sa obişnuită de percepţie, ci într-un strat material mai profund decât îl avem în percepţie în mod obişnuit. Eteric, omul devine exoftalmic. El capătă ochi de focă, dar mult mai mari, atunci când se dăruieşte cinematografului. Înţeleg toate acestea în sens eteric.

Aici nu se acţionează numai asupra a ceea ce omul are în conştientul său, ci se acţionează materializând asupra subconştientului cel mai profund. Să nu receptaţi aceste lucruri ca o pledoarie incendiară împotriva cinematografului. Repetăm în mod expres: Este cu totul natural să existe cinematograful; arta cinematografică se va dezvolta din ce în ce mai mult. Aceasta va fi calea spre materialism.

Trebuie creată o contragreutate. Aceasta nu poate consta decât în aceea că omul trebuie să lege ceva de căutarea adevărului care se dezvoltă în cinematografie. Aşa cum aici el dezvoltă o coborâre sub percepţia senzorială, tot astfel trebuie să dezvolte şi o urcare deasupra percepţiei senzoriale, adică în adevărul spiritual. Atunci cinematograful nu-i va mai dăuna; atunci va putea privi imaginile cinematografice în voie.

Dar tocmai prin astfel de lucruri omul nu este condus – dacă nu se creează o contragreutate, aşa cum este necesar –, spre a avea o relaţie justă cu Pământul, ci spre a deveni din ce în ce mai înrudit cu Pământul şi în final izolat complet de lumea spirituală.

Rudolf Steiner, Metamorfoză cosmică și umană, conferința a IV-a

Posted in raport | Leave a comment